Adrian Crispin Pettersson

Adrian ritade en mängd olika byggnader förutom alla kyrkorna här är hans övriga byggnader sorterade under olika rubriker

skolor | sjukhus | palats-större villor | järnvägsstationer | teknik industri | träbyggnader | övriga
Slöjdskola, Nääs slott 1873
Annedal småbarnsskola 1880 Romersk stil
Göteborgs Handelsinstitut, Magasinsgatan 1880-81 Ny renässans, Blev senare arbetarinstitut
Nya Elementär läroverket för flickor, Viktoriagatan 1889-90 Ny renässans "tung", med målningar av Carl Larsson
Kjellbergska Flickskolan, Södra vägen 23 1897-98 Renässans/Jugend, numera riven
Läroverket Alingsås 1901 Tegel
Götabergsskolan, Molinsgatan 1902-06 Renässans
Edvard Magnus minne, Viktoriagatan 13 1881-82 Holländs/dansk renässans, riven
Sjömanshemmet, Masthuggstorget 5 1886 Holländs/dansk renässans, riven
Epidemisjukhuset Annedal 1884-88 Nu "Konstepidemin"
"Gibraltar" försörjningsinrättning 1884-89 Nu del av Vasa sjukhus
Holtermanska sjukhuset 1891 Tillhör Göteborgs Universitet
Villa Caroli Gbg, Södra vägen 66 1874
Heymans privatpalats 1874-75 Fransk stil
Nolhaga slott, Alingsås 1879 Klassisk stil
Wendelsberg, Mölnlycke 1875-80 Nyrenässans
Villa Elfhög, Trollhättan 1880
Konsul Gerlachs hus, Varberg 1887 Holländsk renässans
C. Bomans hus, Luleå 1887
Wijkska/Wernerska villan, Parkgatan 25 1889 Nyrenässans
Cösters hus, Uddevalla 1987
Falkenberg 1891 Fortfarande i bruk
Borås Central 1894 Fortfarande i bruk
Gbg - Lilla Bommen 1897 Trä, riven
Gbg - Säröbanan 1899 Trä, riven